trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Liên hệ

Bên dưới là thông tin liên lạc của Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Địa chỉ:

Tòa nhà H2, số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Email:

trungtamthtn@dthu.edu.vn/p>

Điện thoại:

0277 383 3383