trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Thông báo: Về việc mở lớp học phần trực tuyến cho sinh viên chính quy, học kỳ II năm học 2021 - 2022

12/01/2022

Về việc mở lớp học phần trực tuyến cho sinh viên chính quy, học kỳ II năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Thông báo số 1432/TB-ĐHĐT ngày 09/12/2021 về việc triển khai tổ chức dạy học học kỳ 2, năm học 2021-2022 đối với các lớp đào tạo chính quy theo hình thức dạy – học trực tuyến;

Căn cứ vào danh mục các lớp học phần do Phòng Đào tạo cung cấp (1280 lớp học phần);

Nay, Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm xin thông báo đến Quý Thầy/Cô danh mục 1280 lớp học phần trực tuyến đã được mở trên hệ thống học trực tuyến  (file đính kèm), Quý Thầy/Cô có thể đăng nhập vào hệ thống, truy cập khóa học (tìm theo mã khóa học) và kiểm tra.

Về mật khẩu khóa học, Quản trị hệ thống đã thiết lập sẵn, để đảm bảo tính bảo mật cho từng khóa học nên Quản trị hệ thống không công bố chung, Quý Thầy/Cô có thể xem mật khẩu khóa học và edit (nếu muốn) bằng cách:

Truy cập khóa học/vào cửa sổ Administration/user/Enrolement key (click vào biểu tượng kính lúp để xem nội dung mật khẩu).

Giảng viên thông báo mật khẩu ghi danh khóa học cho sinh viên biết để sinh viên ghi danh trên hệ thống Portal của Trường. 

Nếu có sai sót xin vui lòng thông tin lại với chuyên viên Võ Thị Bích Ngoan – Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                 Giám đốc                             

                                                                    Nguyễn Văn Hưng