trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Lợi ích khi sử dụng tài khoản email@dthu.edu.vn trong công việc

11/01/2022

Trong kỷ nguyên 4.0, email đã trở thành là một kênh liên lạc quan trọng, không thể thiếu đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Với tài khoản hotengv@dthu.edu.vn cho phép CB, GV lưu trữ tài liệu không giới hạn dung lượng trên Google Drive;

Thuận lợi cho việc trao đổi công việc với đồng nghiệp, sử dụng tài khoản hotengv@dthu.edu.vn tăng tính chuyên nghiệp trong gửi bài đăng các tạp chí quốc tế, đăng ký tham dự hội nghị hội thảo trong và ngoài nước thêm dễ dàng;

Sử dụng bộ Office 365 miễn phí, bao gồm 1TB lưu trữ trên One Drive và các phần mềm Microsoft Words, Excel, Powepoint,...;

* Thực hiện đăng ký tài khoản Zoom không giới hạn thời gian bằng email do trường Đại học Đồng Tháp cung cấp.

* Google Classroom là một công cụ giúp giảng viên tổ chức và quản lý lớp dễ dàng, thuận tiện, tất cả tài liệu, bài tập, và điểm số đều được lưu ở cùng một nơi. Ngoài phiên bản web, Google Classroom cũng có phiên bản trên Android và iOS cho phép giảng viên theo dõi, cập nhật tình hình lớp học ở bất kỳ nơi đâu. Google Classroom tích hợp Google Docs, Google Drive và Gmail nhằm mục đích giúp đơn giản hóa công việc giảng dạy và học tập.

* Microsoft Teams là một sản phẩm của Office 365 nên tên đăng nhập chính là email đã đăng ký dùng Office 365 và mật khẩu cũng là mật khẩu học sinh tự khai báo với Microsoft.