trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Hướng dẫn tối ưu hóa nội dung tin tức đăng website

11/01/2022

Nhằm quảng bá hình ảnh, tin tức, sự kiện và các hoạt động của Trường Đại học Đồng Tháp lên hệ thống website nhà trường, một cách chuyên nghiệp, quy chuẩn về văn phong định dạng hình ảnh, đường link phù hợp.

Để thực hiện một bài viết quảng bá có đính kèm hình ảnh, tập tin, chuẩn về văn phong, phù hợp với thủ thuật tìm kiếm trên google, cần thực hiện các bước như sau:

           - Bước 1: Xác định từ khóa chính, phụ bài viết thông qua đặt tiêu đề ngắn gọn;

           - Bước 2: Mô tả mục đích của bài viết, triển khai từ khóa chính, phụ, đối tượng tìm kiếm, truy xuất thông tin;

           - Bước 3: Lựa chọn giải pháp đính kèm tập tin (phù hợp), tối ưu hình ảnh đăng có kích thước từ 100-600kb và đặt tên theo dạng (từ-khoa-chính-từ-khóa-phụ-nội-dung).jpg hoặc pdf(Không dấu), up load lên server chứa bài viết;

- Bước 4: Triển khai nội dung bám theo từ khóa chính, phụ theo công thức 5W+1H (Khi nào; Ở đâu; Cái gì; Ai; Tại sao và như thế nào) thứ tự các từ có thể thay đổi tùy vào nội dung của bài viết;

- Bước 5: Kiểm tra độ mới của bài viết (bao gồm không chứa các link và nội dung của website khác) đảm bảo 100% độ mới (https://plagiarismdetector.net/) kiểm tra độ mới miễn phí không quá 1000 từ.

- Bước 6: Tiến hành đăng thông tin.

Thông báo

Thông tin gần đây