trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Hệ thống quang phổ hồng ngoại biến đổi FTIR

20/03/2022

Hệ thống quang phổ hồng ngoại biến đổi FTIR

Hệ thống quang phổ hồng ngoại biến đổi FTIR

Mã sản phẩm: IRAffinity-1S

Hãng sản suất: Shimadzu - Nhật bản

Chức năng: Hệ thống quang phổ hồng ngoại biến đổi IRAffinity-1S dùng nghiên cứu dao động của các cấu trúc trong phân tử, nhằm xác định độ tinh khiết chất, suy đoán về tính đối xứng của phân tử hay phân tích định lượng…