trungtamthtn@dthu.edu.vn 0277 383 3383

Giới thiệu Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

11/01/2022

Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm chính thức được thành lập ngày 30/12/2016 theo Quyết định số 573/QĐ-ĐHĐT của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp trên cơ sở tách ra từ Khoa Sư phạm Lý - Hóa - Sinh, với tên gọi ban đầu là Trung tâm Phân tích Hóa học. Đến ngày 04/10/2021 đơn vị đổi tên thành Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm theo Quyết định số 1826/QĐ-ĐHĐT.

    Trung tâm được Trường giao nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ các khoa đào tạo trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có liên quan đến thực hành và thí nghiệm. Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đào tạo bậc đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực hóa học, sinh học, vật lý và môi trường. Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác dạy học trực tuyến, họp trực tuyến, dạy học có sử dụng phòng học thông minh. Liên kết xây dựng và thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu trong và ngoài nước. Hiện tại, Trung tâm có 10 giảng viên và 1 chuyên viên, trong đó trình độ Tiến sĩ: 01, Thạc sĩ: 07 và nghiên cứu sinh: 03. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, tuổi đời đa số còn trẻ, nhiệt huyết và đam mê trong công việc nên tập thể Trung tâm luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Trường giao phó.

    Trong những năm qua, đơn vị đã được Trường Đại học Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại như: hệ thống các phòng học thông minh, phòng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nâng cao, hệ thống dạy học trực tuyến, phòng họp trực tuyến và các thiết bị phân tích hiện đại như hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí ghép nối khối phổ, quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, phổ hồng ngoại FT-IR, phổ hập thụ UV-VIS pha rắn-lỏng, phân tích nhiệt,... Qua đó, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường và từng bước trở thành Trường đào tạo Sư phạm trọng điểm của vùng ĐBSCL và quốc gia.

    Trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Từ năm 2017 đến 2021, nhân viên đơn vị là chủ nhiệm của 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, công bố 82 bài báo trong nước và 20 bài báo quốc tế, cụ thể được thể hiện trên biểu đồ sau:

    Tiếp nối với truyền thống, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm đã và đang phấn đấu để đạt được những thành tựu to lớn hơn trong tương lai.

Thông báo

Thông tin gần đây